Glavne karakteristike SAV 109

SAV 109-008W /Header Card
Antenski kabl, priključak 9,5 mm, potpuno zaštićen konektor, 3C-2V koaksijalni kabl, dužine 0,8, Bele boje

SAV 109-015W /Header Card
Antenski kabl, priključak 9,5 mm, potpuno zaštićen konektor, 3C-2V koaksijalni kabl, dužine 0,8m, Dužina 1,5m, Bele boje

SAV 109-015B /Header Card
Antenski kabl, priključak 9,5 mm, potpuno zaštićen konektor, 3C-2V koaksijalni kabl, dužine 0,8m, Dužina 1,5m, Crne boje

SAV 109-025W /Header Card
Antenski kabl, priključak 9,5 mm, potpuno zaštićen konektor, 3C-2V koaksijalni kabl, dužine 0,8m, dužine 2,5m, Bele boje

SAV 109-025B /Header Card
Antenski kabl, priključak 9,5 mm, potpuno zaštićen konektor, 3C-2V koaksijalni kabl, dužine 0,8m, dužine 2,5m, Crne boje

SAV 109-050W /Header Card
Antenski kabl, priključak 9,5 mm, potpuno zaštićen konektor, 3C-2V koaksijalni kabl, dužine 0,8m, dužine 5m, Bele boje

SAV 109-050B /Header Card
Antenski kabl, priključak 9,5 mm, potpuno zaštićen konektor, 3C-2V koaksijalni kabl, , dužine 5m, Crne boje

SAV 109-075W /Header Card
Antenski kabl, priključak 9,5 mm, potpuno zaštićen konektor, 3C-2V koaksijalni kabl, dužine 0,8m, dužine 7,5m, Bele boje

SAV 109-075B /Header Card
Antenski kabl, priključak 9,5 mm, potpuno zaštićen konektor, 3C-2V koaksijalni kabl, dužine 0,8m, dužine 7,5m, Crne boje

SAV 109-100W /Header Card
Antenski kabl, priključak 9,5 mm, potpuno zaštićen konektor, 3C-2V koaksijalni kabl, dužine 0,8m, dužine 10m, Bele boje

SAV 109-100B /Header Card
Antenski kabl, priključak 9,5 mm, potpuno zaštićen konektor, 3C-2V koaksijalni kabl, dužine 0,8m, dužine 10m, Crne boje

SAV 109-150W /Header Card
Antenski kabl, priključak 9,5 mm, potpuno zaštićen konektor, 3C-2V koaksijalni kabl, dužine 0,8m, dužine 15m, Bele boje

SAV 109-150B /Header Card
Antenski kabl, priključak 9,5 mm, potpuno zaštićen konektor, 3C-2V koaksijalni kabl, dužine 0,8m, dužine 15m, Crne boje

tehničke specifikacije

Cable type ANTENNA
Length 0,8 m
 
 • Dodatna oprema

  Dodatna oprema nije dostupna
 • Rezervni delovi

  Nije dostupno. Molimo obratite se ovlašćenom servisu

 • Za preuzimanje

  Upustvo za upotrebu

  Nema pronađene dokumentacije