SBM 1600 DECT Digitalni bebi alarm

SBM 1600

DECT Digitalni bebi alarm

  • Komplet odašiljača i prijemnika
  • 10 kanala s automatskim vraćanjem na kanal sa najboljim signalom
  • Mogućnost razgovora sa dečijom jedinicom
Više informacija o SBM 1600

Ostali proizvodi