SWD 110 Bežično kućno zvono

SWD 110

Bežično kućno zvono

  • 48 melodija
  • Optička signalizacija na zvonu za vrata i dugmetu
  • Dugme sa IP44 zaštitom
Više informacija o SWD 110