SWD 100 Bežično kućno zvono

SWD 100

Bežično kućno zvono

  • 48 melodija
  • Raspon: Raspon na otvorenom prostoru bez elektromagnetnih smetnji: 150 m
  • Dugme sa IP44 zaštitom

Glavne karakteristike SWD 100

Sadržaj zvona za vrata i dugmeta
48 melodija
Radio frekvencija: 433 MHz
Dugme sa IP44 zaštitom
Raspon: Raspon na otvorenom prostoru bez elektromagnetnih smetnji: 150 m
Optička signalizacija na zvonu za vrata i dugmetu
Snaga zvona za vrata: 3 x 1,5 V, tip AAA
Snaga dugmeta: 1 x LR23A (isporučuje se uz proizvod)
Potrošnja: 80mW
Dimenzije zvona za vrata: 89 x 81 x 24 mm
Težina: 75 g
Dimenzije dugmeta: 85 x 40 x 21 mm
Težina: 35 g