SWK 1502BL  Električni bokal

SWK 1502BL

Električni bokal

  • Grejno dno od nerđajućeg čelika sa pokrivenim grejačem
  • Automatsko isključivanje ukoliko ostane bez vode
  • Centralni rotirajući konektor (360°)
Više informacija o SWK 1502BL

Filter

  • Weight

  • Capacity

  • Filter


  • Temperature control


  • Hidden heating element


  • Power input

Električna kuvala za vodu