SWK 1506YL  Električni bokal

SWK 1506YL

Električni bokal

  • Grejno dno od nerđajućeg čelika sa pokrivenim grejačem
  • Automatsko isključivanje ukoliko ostane bez vode
  • Centralni rotirajući konektor (360°)
Više informacija o SWK 1506YL

Filter

  • Weight  • Capacity

  • Filter


  • Temperature control


  • Hidden heating element


  • Power input

Električna kuvala za vodu