SUB 190 Električno ćebe

SUB 190

Električno ćebe

  • Daljinski upravljač
  • Indikator uključenosti
  • Zaštita od pregrevanja
Više informacija o SUB 190

Filter

  • Temperature levels


  • Massage

  • Washable lining

  • Power input  • Material