SCX 100 Adapter za 12 V

SCX 100

Adapter za 12 V

 • Adapter za 12 V 230 V -> 12 V

Glavne karakteristike SCX 100

Adapter za 12 V  230 V -> 12 V za Ručni frižiders
 
 • Dodatna oprema

  Dodatna oprema nije dostupna
 • Rezervni delovi

  Nije dostupno. Molimo obratite se ovlašćenom servisu

 • Za preuzimanje

  Upustvo za upotrebu

  Nema pronađene dokumentacije