SLR 33 Odstranjivač vlakana

SLR 33

Odstranjivač vlakana

  • Trostruki nožic nikada ne oštecuje vaše tkanine
  • Posuda za skupljanje vlakana koja se lako prazni
  • Radi na batrije
Više informacija o SLR 33

Filter

  • Weight

  • Power

  • Clothing protection

  • Safety switch