Dodatna Oprema
Dodatna Oprema

Pronađite dodatnu opremu

Dodatna Oprema


Osnovan je 1969 
Osnovan je 1969 

SENCOR je osnovan u Japanu u 1969. godine. Danas, SENCOR snabdeva više od hiljadu vrsta proizvoda u asortimanu od šest grupa u više od 25 zemalja širom sveta.

Više o SENCORu


ODLAGANJE korišćenih električnih i elektronskih uređaja

Uputstva i informacije o odlaganju iskorišćene ambalaže

Odložite ambalažu na deponiji javnog otpada.

ODLAGANJE korišćenih električnih i elektronskih uređaja

Značenje simbola na proizvodu, priboru ili na pakovanju označava da se taj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Molimo vas, odložite ovaj proizvod u centar za reciklažu električne i elektronske opreme. Alternativno, u nekim članicama Evropske unije ili drugih evropskih država možete da vratite svoje proizvode vašem lokalnoom prodavcu prilikom kupovine sličnog novog proizvoda. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomoći će očuvanj dragocenih prirodnih resursa i pomoćiće u sprečavanju potencijalnih negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koji bi mogli nastati kao rezultat nepravilnog uklanjanja otpada. Molimo obratite se lokalnim vlastima ili najbližem reciklažnom centru za više detalja. Nepravilno odlaganje ove vrste otpada nije u skladu sa nacionalnim propisima, i za to su određene kazne.

Za privredne subjekte u Evropskoj uniji: Ako želite da odložite električni ili elektronski uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavca ili dobavljača. Odlaganje u drugim zemljama van Evropske unije. Ako želite da odložite ovaj proizvod, zatražite neophodne informacije o načinu za pravilno odlaganje od odeljenja lokalne samouprave ili od vašeg prodavca.

Ovaj uređaj je u skladu sa pravilima i propisima u EU vezanih za elektromagnetnu i električnu bezbednost.

Promene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama mogu se desiti bez prethodne najave i mi zadržavamo pravo na ove promene.