SSP 530 Prenaponska zaštita

SSP 530

Prenaponska zaštita

  • 5 utičnica
  • Ukupna apsorpcija: 918 džula
  • Zaštita koaksijalnog kabla (IEC)
Više informacija o SSP 530