SSP 580 Prenaponska zaštita

SSP 580

Prenaponska zaštita

  • 5 x utičnica (1 + 1 uvek na Master-Slave 3x)
  • 1 uvek na priključnici
  • Ukupna apsorpcija: 1836 džula
Više informacija o SSP 580