SDA-320 DVB-T/T2 Aktivna unutrašnja antena

SDA-320

DVB-T/T2 Aktivna unutrašnja antena

  • Ima ugrađeni LTE (4G) filter
  • Visoka osetljivost i zaštita od smetnji
Više informacija o SDA-320

Prijemnici TV signala