SCM 3125 Ručni frižider

SCM 3125

Ručni frižider

  • Za upotrebu u kolima (napon 12V)
  • Zaštita od potpunog pražnjenja akumulatora
  • Visokokvalitetna izolacija
Više informacija o SCM 3125

Filter

  • Version

  • Refrigerator capacity

  • Power