SCM 3033RD Ručni frižider

SCM 3033RD

Ručni frižider

  • Za upotrebu u kolima (napon 12V)
  • 3 spoljašnja priručna džepa
  • Visokokvalitetna izolacija
Više informacija o SCM 3033RD

Filter

  • Version

  • Refrigerator capacity

  • Power