SCM 4800BL Ručni frižider

SCM 4800BL

Ručni frižider

  • Ručni frižider sa funkcijama za hlađenje i zagrevanje
  • Dvostruka upotreba: u kolima (12V), kod kuće (220 – 240 V)
  • Tri funkcije u jednom: hladi hranu i piće, zagreva hladnu hranu i piće, zadržava toplotu hrane i pića
Više informacija o SCM 4800BL

Filter

  • Version

  • Refrigerator capacity

  • Power