SCM 1025 Ručni frižider

SCM 1025

Ručni frižider

  • Za upotrebu u kolima (napon 12V)
  • Zaštita od potpunog pražnjenja akumulatora
  • Visokokvalitetna izolacija
Više informacija o SCM 1025

Filter

  • Version

  • Refrigerator capacity

  • Power