Osnovan je 1969 
Osnovan je 1969 

SENCOR je osnovan u Japanu u 1969. godine. Danas, SENCOR snabdeva više od hiljadu vrsta proizvoda u asortimanu od šest grupa u više od 25 zemalja širom sveta.

Više o SENCORu


Dodatna Oprema
Dodatna Oprema

Pronađite dodatnu opremu

Dodatna Oprema


Servis

Uslovi garancije

Uslovi garancije

Opšti Uslovi Garancije

Uslovi garancije

Servis

Servis

Service centers

Servis


Odlaganje

Odlaganje

Uputstva i informacije vezane za odlaganje iskorišćene ambalaže i upotrebljenih električnih i elektronskih uređaja

Odlaganje

Dodatna Oprema

Dodatna Oprema

Pronađite dodatnu opremu

Dodatna Oprema