SAC 1211CH Split klima-uređaj

SAC 1211CH

Split klima-uređaj

  • Automatski prelaz sa hlađenja na grejanje
  • Opseg temperature: 16 – 31 °C (za po 1°C)
  • Filter za vazduh koji se pere

Glavne karakteristike SAC 1211CH

Split klima-uređaj SAC 0911CH
4 režima rada:
  • hlađenje
  • grejanje
  • sušač vazduha,
  • ventilator
Automatski prelaz sa hlađenja na grejanje
Opseg temperature: 16 – 31 °C (za po 1°C)
Filter za vazduh koji se pere
4 brzine ventilatora (spor, srednje spor, brz, automatski)
  • AUTO funkcija sa postizanje i održavanje optimalne temperature
  • TURBO funkcija za brzo hlađenje/zagrevanje prostorije
  • AUTO RESTART funkcija za automatski nastavak rada nakon nestanka struje