SAC 1211CH Split klima-uređaj

SAC 1211CH

Split klima-uređaj

  • Automatski prelaz sa hlađenja na grejanje
  • Opseg temperature: 16 – 31 °C (za po 1°C)
  • Filter za vazduh koji se pere
Više informacija o SAC 1211CH

Ventilation and Air Conditioning