SHF 900 Ovlaživač vazduha

SHF 900

Ovlaživač vazduha

  • Proizvodi hladnu paru
  • Boja prilagođena za uklapanje sa biljkama u enterijeru
  • Aromaterapija
Više informacija o SHF 900

Ventilation and Air Conditioning