SVS 3010GY Zavarivač za folije

SVS 3010GY

Zavarivač za folije

  • Veoma jednostavne i intuitivne komande
  • Extends Storage Life by up to Five Times
  • Sprečava kvarenje hrane/gubljenje tečnosti
Više informacija o SVS 3010GY