SMG 4382 Mašina za mlevenje mesasa dodacima

SMG 4382

Mašina za mlevenje mesasa dodacima

 • Brzo i jednostavno mlevenje raznih vrsta mesa
 • Čelični noževi
 • Pužno vratilo od livenog aluminijuma
Više informacija o SMG 4382

Filter

 • Weight

 • Power input


 • Ball preparation

 • Sausage preparation

 • Forming steaks

 • Shaping nuggers

 • Cutting slices

 • Grating


 • Shredding

 • Power