3CAM CAR SET Univerzalni set nosača i punjača za automobil za 3CAM

3CAM CAR SET

Univerzalni set nosača i punjača za automobil za 3CAM

  • Podešavanje u 3 smera

Glavne karakteristike 3CAM CAR SET

Univerzalni set nosača i punjača za automobil za akcione kamere
Univerzalni držač za većinu vrsta akcionih kamera
Podešavanje u 3 smera
Pričvršćivanje uz pomoć univerzalnog sistema koje koriste proizvođači akcionih kamera
Materijal: ABS + PVC
Maksimalno opterećenje: 500 g

Adapter
Mini USB priključak
Ulazni napon: 12–24 V DC
Izlazni napon: 5 V / 1 A DC
 
  • Dodatna oprema

    Dodatna oprema nije dostupna
  • Rezervni delovi

    Nije dostupno. Molimo obratite se ovlašćenom servisu

  • Za preuzimanje

    Upustvo za upotrebu